FOTOGALÉRIA

3

Irko Gája-Nova

malá zmena v obrane na spestrenie

       

Irkovi ringo chutí lepšie.

       

Štefan s Tonom a Irkom po skúške SchH3.Irko straži dvoch figurantov.

           

Tomaš a Irko pri obrane.

Tono a Tomáš bočný doprovod.Irko Gája-Nova.

Irko a figurant Gabo po dobre vykonanej práci aj osvieženie.

Tomáš s Irkom.

Tréning 29.9.2007

>>>>  4  <<<<